★ Free online encyclopedia. Did you know?

                                               

Falun gong - poezija

Gdje je otišlo srce čovjeka? Gdje je otišlo srce čovjeka, gdje je otišlo? Gdje je otišlo srce čovjeka, gdje je otišlo? Slava i bogatstvo upravljaju svijetom. Okrećući čovjeka protiv čovjeka, gdje je otišlo srce čovjeka, gdje je otišlo? Zarada, tr ...

                                               

Falun Gong (knjiga)

S izdavanjem knjige "Falun gong" 1993. godine, g. Li Hongzhi je zauvijek promijenio značenje Qigong-a u Kini i u ostatku svijeta. Po prvi put su izvorna, duboka načela qigonga bili otkriveni široj publici. Štoviše, djelotvorna metoda falun gonga ...

                                               

Zahtjevi za falun gong

Dodatak I: Zahtjevi za falun dafa asistentske centre 1. Svi lokalni Falun dafa asistentski centri su gradanske organizacije za istinsku praksu kultiviranja. Oni služe samo za organiziranje i pomaganje aktivnosti kultiviranja te se ne smiju voditi ...

                                               

Zhuan Falun

Zhuan falun knjiga je koja je 1996. godine bila jedan od bestselera u najbrojnijoj državi na svijetu, Kini. Zhuan falun, osnovna knjiga prakse Falun gong-a, nije obična knjiga. Njegov sadržaj i učenje su redefinirali značenje Qigonga i kultiviran ...

                                               

Huiyuan (budist)

Huiyuan bio je kineski budistički učenjak poznat po tome što je osnovao Hram Donglin na planini Lushan u provinciji Jiangxi, kao i po tekstu Zašto se redovnici ne klanjaju kraljevima iz 404. Bio je rodom iz Shanxija na sjeveru Kine, a u mladosti ...

                                               

Jiaxiang

Jizang bio je kineski budistički redovnik i učenjak koji se smatra osnivačem Škole tri traktata. Takoder je poznat i pod imenima Jiaxiang ili Gospodar Jiaxiang, jer je slavu stekao u Hramu Jiaxiang.

                                               

Mencije

Mencije, kineski filozof. Nastavljač Konfucijeve filozofije, živio kao savjetnik na mnogim dvorovima, a kasnije pretežno kao putujući učitelj. Njegova su djela pisana kao dijalozi u 7 knjiga, a u njima polemizira s utopističkim elementima u učenj ...

                                               

Filozofski vremeplov

588. pr. Kr. Rodio se Anaksimen u. 524. pr. Kr. Rodio se Pitagora u. 500. pr. Kr. 580. pr. Kr. 570. pr. Kr. Rodio se Ksenofan u. 480. pr. Kr. 551. pr. Kr. 28. rujna - rodio se Konfucije u. 479. pr. Kr. Umro Tales r. oko 624. pr. Kr. 547. pr. Kr. ...

                                               

Filozofski vremeplov (XIX. stoljeće)

1801. Rodio se Friedrich Julius Stahl u. 1861. Rodio se Franz Exner u. 1853. 1802. Rodio se Friedrich Adolf Trendelenburg u. 1872. Umro Dietrich Tiedemann r. 1784. Umro Louis Claude de Saint-Martin r. 1743. Rodio se Ralph Waldo Emerson u. 1882. 1 ...

                                               

Filozofski vremeplov (XX. stoljeće)

1901. Rodio se Warner Carl Heisenberg u. 1976. Umro Sebastian Turbiglio r. 1824. Umro Auguste Sabatier r. 1839. Rodio se Sidnej Hook. Umro Dogju Takajama r. 1871. Rodio se Alfred Tarski. Umro Josef Durdik r. 1837. Umro Ernst Schroder r. 1841. 190 ...

                                               

Robert Brandom

Robert Brandom, 13. ožujka 1950., američki je filozof koji podučava na Sveučilištu u Pittsburghu. Glavni interesi su mu filozofija jezika, filozofija uma i logika. Dobio je diplomu sa Sveučilišta u Yaleu a doktorirao je na Sveučilištu Princeton. ...

                                               

Judith Butler

Judith Pamela Butler, američka filozofkinja poststrukturalizma, dopisna članica Britanske akademije. Potječe iz američke obitelji srednje klase, madarskih i ruskih židovskih korijena. Većina obitelji bake po majci je stradala u Holokaustu. Studir ...

                                               

Saul Kripke

Saul Aaron Kripke, američki je filozof i logičar, čije polje rada je usmjereno na semantiku, teoriju istine i modalnu logiku. Radi kao profesor emeritus pri sveučilištu Princeton. Kripke se ubraja u jednog od najslavnijih filozofa današnjice. Sau ...

                                               

Thomas Kuhn

Thomas S. Kuhn, jedan od najutjecajnijih intelektualaca, povjesničara i filozofa znanosti XX. stoljeća, preminuo je od raka u svom domu 17. lipnja 1996. u 73. godini života. Njegova knjiga" Struktura znanstvenih revolucija” iz 1962. postala je ne ...

                                               

Ruth Millikan

Ruth Garrett Millikan američka je filozofkinja, dobitnica je nagrade Jean Nicod za 2002. godinu. Doktorirala je na Sveučilište Yale. U filozofiju jezika uvela je pojam biosemantika.

                                               

Robert Nozick

Robert Nozick, američki filozof, profesor na sveučilištu Harvard. Najpoznatiji po knjizi Anarhija, država i utopija 1974 u kojoj iznosi najzaokruženiju viziju suvremene libertarijanističke filozofije. Knjiga je nastala kao svojevrstan odgovor na ...

                                               

Martha Nussbaum

Martha C. Nussbaum, američka je filozofkinja, s posebnim interesom za antičku filozofiju, pravo i ćudorede. Veliki broj njenih djela pe predstavljen iz neo-aristotelske perspektive. Od 1995. Nussbaum je profesor pravne etike, na pravnom fakultetu ...

                                               

John Rawls

John Rawls američki filozof, profesor na sveučilištu Harvard. Rawlsova knjiga Teorija pravednosti 1971 predstavlja najznačajnije djelo političke filozofije dvadesetog stoljeća. Nastavljajući se na filozofsku misao teoretičara društvenog ugovara L ...

                                               

James Vincent Schall

James Vincent Schall, američki isusovac, svećenik, pisac, naučitelj i filozof, profesor političke filozofije i lektor na Sveučilištu Georgetown, predavač na Papinskom sveučilištu Gregoriana i Sveučilištu San Francisca. Kao poznavatelj filozofske ...

                                               

Aliteracija

Aliteracija glasovna je figura koja nastaje ponavljanjem istih ili zvukovno sličnih suglasnika ili suglasničkih skupina radi postizanja zvukovnog ugodaja, ritma ili glasovnih efekata

                                               

Anafora

Ivo Andrić, "Jadni nemir”. mi zalud zidamo toranj do neba mi zalud skidamo Boga sa neba mi zalud silazimo u srce zemlji mi zalud gazimo crva pod zemljom Tin Ujević, "Svakidašnja jadikovka”. I nema sestre ni brata I nema oca ni majke I nema drage ...

                                               

Antanaklaza

Antanaklaza homonimna je figura kojom se ponavljaju riječi, ali u drukčijem značenju, koristeći njihovo homografno ili homofono svojstvo.

                                               

Asonanca

Antun Gustav Matoš, "J e s e nje v e č e ”. O l o vne i teške sn o ve snivaju O blaci nad tamnim g o rskim stranama M o n o t o ne sjene rijek o m plivaju, Žut o m rijek o m medu g o lim granama. Dragutin Tadijanović, "Prsten”. O ni k o ji p o zn ...

                                               

Onomatopeja

Onomatopeja glasovna je figura oponašanja ili prenošenja zvukova iz prirode u nekom književnome djelu jezičnim sredstvima. Stilsko izražajno sredstvo u kojem se glasovima oponašaju odredeni zvukovi iz prirode, životinjsko glasanje ili neki zvuci ...

                                               

Tmeza

Tmeza figura je dikcije u kojoj se unutar neke riječi ili dijelova riječi umeće nova riječ. Može se koristiti radi humora, ali i zbog nekih gramatičkih pravila.

                                               

Antimetabola

Tko bi gori, eto je doli, a tko doli gori ustaje. Sad vrh sablje kruna visi, sad vrh krune sablja pada, sad na carstvo rob se uzvisi, a tko car bi, rob je sada. Ivan Gundulić. Ovo nije početak kraja, ovo je možda kraj početka. Winston Churchill. ...

                                               

Asindeton

Asindeton stilska je figura koja nastaje nizanjem riječi bez njihova gramatičkog povezivanja. Aristotel je u svojoj "Retorici" pisao da se asindetske rečenice bolje očituju u govorima, a manje u pismu jer tamo imaju dramatičan učinak. Suprotnost ...

                                               

Inverzija (figura)

Inverzija je ključna stilska figura kojom se preokreće red riječi u rečenici ili dijelovi rečenice, često radi jačeg isticanja.

                                               

Polisindeton

Polisindeton stilska je figura koja nastaje nizanjem veznika bez gramatičke potrebe. Suprotnost polisindetonu jest asindeton. Hrvatska kovanica Bogoslava Šuleka za polisindeton je mnogovezje.

                                               

Pripjev

Pripjev ili refren u glazbenom i poetskom smislu označava stilsku figuru dikcije, načina izražavanja, koji se odnosi na ponavljanje stiha, dijela ili grupe stihova. Najčešće se pravilno ponavljaju poslije svakog distiha ili strofe. Pjesnici često ...

                                               

Retoričko pitanje

Dobriša Cesarić, "Slap". Teče i teče jedan slap, Što u njem znači moja mala kap? Dragutin Tadijanović, "Večer nad gradom". Što te sputava, srce moje, da ne progovoriš iz dubina Kao orgulje skrivene u crnom lišću noći? Noćas gledaš kako se odražav ...

                                               

Silepsa

Silepsa podvrsta je zeugme u kojoj se riječ odnosi na više riječi, ali se samo s jednom slaže u broju, rodu i padežu ili pak s drugom ima drukčije značenje. Često se koristi kao humoristično sredstvo.

                                               

Zeugma

Zeugma figura u kojoj se jedan glagol, odnosno predikat odnosi na više subjekata ili se subjekt koji pripada jednom glagolu odnosi na više predikata. Zeugma je zapravo i elipsa, a podvrsta zeugme jest silepsa.

                                               

Antiteza

Antiteza stilska je figura koja se zasniva na opreci, odnosno suprotnosti. Dva se suprotna pojma stavljaju jedan uz drugi, da bi se naglasio kontrast. Posebna su vrsta antiteze slavenska antiteza i oksimoron.

                                               

Gradacija (figura)

Stupnjevanje ili gradacija) figura je koja nastaje izborom riječi i misli kojima se postupno pojačava ili slabi početna predodžba. Postupno pojačavanje ili slabljenje neke slike. Najveći je stupanj klimaks, a najmanji antiklimaks.

                                               

Litota

Litota stilska je figura oprječna hiperboli koja umanjuje izraz jer ga zamjenjuje slabijim izrazom koji je negativan i suprotan. Podvrsta litote je i mejoza.

                                               

Perifraza

Perifraza ili cirkumlokucija figura je s kojom se s više riječi ili nekoliko rečenica opisuje, odnosno zamjenjuje neki pojam koristeći neke njegove bitne oznake. Perifrazom se pojačava stil, posebice u retorici, odnosno govorništvu te se često na ...

                                               

Poredba

Poredba ili komparacija figura je koja nastaje usporedivanjem pojmova na temelju sličnosti. Zbog toga se ponekad smatra podvrstom metafore. Najčešće se u hrvatskome jeziku ostvaruje pomoću riječi kao i poput.

                                               

Antonomazija

Antonomazija je stilska figura u kojoj se vlastito ime zamjenjuje bilo kojim epitetom ili izrazom. Obrnut proces, upotreba osobnog imena umjesto nekog općeg pojma je takoder antonomazija.

                                               

Disfemizam

Disfemizam ili kakofemizam namjerno je korištenje ružnijeg, oštrijeg izraza ili riječi umjesto normalnog ili eufemizma.

                                               

Epitet

Epitet svaki je atribut, odnosno dodatak imenici koji ju pobliže objašnjava i opisuje. Epiteti su najčešće pridjevi.

                                               

Eufemizam

Eufemizam figura je kojom se neki izraz zamjenjuje drugim, ali u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih i drugih razloga. Suprotno njemu stoji pojam disfemizam.

                                               

Katahreza

Katahreza naziv je za uporabu riječi poznatog značenja za imenovanje nečega što nema vlastitog pojma. U antičkoj retorici katahreza je imala višestruko značenje: Pojam katahreze je obuhvaćao i nepravilnu metaforu u kojoj se zamjenjuje značenje po ...

                                               

Metafora

Metafora skraćena je usporedba, po njoj se ostvaruje prijenos značenja tako da se istakne jedna zajednička značajka iz jednog područja života i svijeta koja se po načelu sličnosti poveže s drugim područjem. To je stilsko izražajno sredstvo koje z ...

                                               

Personifikacija

Personifikacija je figura u kojoj se neživim predmetima pridaju osobine živih bića. Može značiti i davanje ljudskih osobina prirodnim pojavama, stvarima, životinjama ili biljkama, ali je to značenjem bliže antropomorfizaciji.

                                               

Sinegdoha

Sinegdoha u poeziji: Dragutin Tadijanović, "Večer nad gradom". Mislim na moje polje koje su neznane Ruke požnjele, spavaj, srce moje, I ne slušaj muziku u gostionicama, I ne uzdiši, i ne plači nad rijekom Sa svjetlima. Ruka će sigurno Ugasiti svj ...

                                               

Anglistika

Anglistika. engleski studiji ili engleska filologija je znanost, grana filologije koja se bavi proučavanjem i engleskog jezika, književnosti na engleskom jeziku i kulture naroda govornog područja engleskog jezika.

                                               

Miroslav Beker

Doktorirao je 1961. radom o književnoj kritici Virginie Woolf. Radio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 1956. do 1996., prvo na Odsjeku za anglistiku, zatim na ponudu Milivoja Solara prešao na Odsjek za komparativnu književnost.

                                               

Aorist

Aorist je prošlo svršeno vrijeme i kao takvo može se tvoriti samo od svršenih glagola. Treba se koristiti za izražavanje radnje koja se svršila u prošlosti, naročito netom svršene radnje: Upravo pročitah vrlo smiješan novinski članak. Sličnost tv ...

                                               

Futur drugi

Futur drugi je glagolski oblik koji izriče radnju, stanje ili zbivanje za koje se pretpostavlja da će se dogoditi prije ili za vrijeme neke druge buduće radnje, stoga se ono katkad naziva i predbuduće glagolsko vrijeme. Futur drugi egzaktni ili p ...

Users also searched:

home,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →